COPYRIGHT

Direkt Collections SA
Dyrektor publikacji: Sarah Reckefuss
Spółka akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 CHF - RC Genewa CH-660-2035013-4
Bd de Saint-Georges 60-1205 Genewa – Szwajcaria
Strona na serwerze :
PCT-Enterprises (USA)
Zdjęcia: Getty Image i DPPI
© Web designer & Architect Daniel Ferreira et PontoPR