Ogólne warunki sprzedaży

Witamy Państwa na stronie THE DIECAST CLUB, marki firmy Direkt Collections SA.
Wszystkie informacje podane na tej stronie podlegają przepisom prawa francuskiego i prawa Unii Europejskiej.
Zgodnie z artykułem 1369-1 francuskiego Kodeksu Cywilnego, niniejsze warunki ogólne zostały opracowane w języku francuskim, jedynym języku mającym zastosowanie do poniższych postanowień. Polskie tłumaczenie pełni jedynie funkcję informacyjną.
 
1. Warunki składania zamówienia
Szczegółowe warunki składania zamówienia znajdują się w poszczególnych ofertach. Jedynie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą składać zamówienia.

Zamówienie
Jedynie osoby w wieku ponad 18 lat i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą złożyć zamówienie na stronie The Diecast Club.
Przed potwierdzeniem swojego zamówienia, istnieje możliwość sprawdzenia i, w razie potrzeby, skorygowania zamówienia i znajdujących się w nim informacji.
Wymagane informacje osobiste są niezbędne dla realizacji zamówienia i są przekazywane do Działu Obsługi Klienta. Mogą one być przekazywane poza Unię Europejską tylko i wyłącznie w tym celu. Zgodnie ze zmienioną Ustawą o Technologii Informacyjnej i Wolności z 06.01.1978, użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany, usunięcia oraz sprzeciwu wobec danych osobowych. Sposób wykonywania Państwa praw przedstawiony jest w części " Dane osobowe" wraz z opisem postępowania.
Produkty, które są dostępne na stronie The Diecast Club, są na sprzedaż w czasie trwania oferty oraz do wyczerpania zapasów towaru. W przypadku niedostępności danego produktu, Wydawca zobowiązuje się poinformować o tym Klienta w momencie zamówienia lub w możliwie najkrótszym terminie. Produkt zostanie dostarczony, kiedy będzie ponownie dostępny.
Wydawca zastrzega sobie prawo do przerwania kolekcji lub przedłużenia jej trwania w dowolnym momencie. W przypadku wyczerpania przewidzianych zapasów prezenty w ofercie mogą być zastąpione przez produkty o równoważnej wartości.
Ustanawiana prenumerata obejmuje 12 comiesięcznych przesyłek. Direkt Collections zastrzega sobie prawo do uzupełnienia, modyfikacji, korygowania lub usunięcia części lub całości niniejszych postanowień. Niemniej, w każdym przypadku obowiązują te warunki ogólne, które obowiązywały w chwili dokonania zamówienia.

Dostawa i terminy
Zamówione towary są wysyłane w terminie 4 tygodni od daty rejestracji zamówienia i otrzymania za nie zapłaty.
Adres dostawy jest podawany podczas składania zamówienia. W razie błędu lub pominięcia wymaganych informacji, np. w adresie mailowym, zamówienie nie zostanie złożone.
W przypadku wyczerpania prezentów, zamówione produkty będą dostarczone do klienta w ramach umówionego terminu, lecz bez tych prezentów, w celu uniknięcia opóźnień w kolekcji Klienta. Prezenty zostaną dostarczone w terminie późniejszym, w następnej paczce lub osobno, jeżeli Klient przerwał swój abonament.
Poczta wykonuje w moim imieniu czynności transportowe i importowe dla towarów zamówionych przeze mnie u Direkt Collections. Powyższe nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.
 
2. Ceny 
Ceny podane w euro obejmują podatki (VAT obowiązujący w dniu zamówienia).
Direkt Collections może w każdym momencie zmienić ceny, w zależności od aktualnej sytuacji ekonomicznej.
 
3. Zasady Płatności 
O ile nie ustalono inaczej w ofercie, Klient płaci za zamówione produkty w momencie dokonywania zamówienia. Płatności mogą być dokonywane za pomocą przez kart płatniczych (CB, Visa, Mastercard, Eurocard) oraz przez przelew bankowy. Direkt Collections nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za transakcje przy użyciu karty kredytowej. Dodatkowe opłaty mogą jednak zostać nałożone przez bank Klienta.
 
4. Twoje konto 
W celu ułatwienia korzystania ze strony http://diecast-club.com, szczegóły logowania są przechowywane w pamięci. Jeżeli Klient nie wyraża na to zgody, prosimy zapoznać się z częścią "pliki cookie" i postępować zgodnie z instrukcjami.
Aby sprawdzić stan przesyłki, płatności, zwrotów oraz aby zmienić dane kontaktowe, prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod nr tel. +431305047711 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19 (opłata jak za połączenie międzynarodowe, w zależności od lokalizacji Klienta).
 
5. Prawo odstąpienia 
Niezależnie od prawa odstąpienia przewidzianego we francuskim prawie konsumenckim (art. L121-20 i L121-20-2 Kodeksu konsumenckiego), w razie niepełnego zadowolenia z produktu, można go zwrócić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy na adres podany na dokumencie dostawy, bez podania przyczyn swojej decyzji i bez kar umownych. Użytkownik pokrywa opłaty związane z kosztami zwrotu paczki. Dla wszystkich zwrotów należy użyć następującego adresu:
Direkt Collections, Swiss Mail Solutions (Austria) GmbH Industriestrasse 7, 3130 Herzogenburg, Austria
Produkt powinien znajdować się w oryginalnym i  zabezpieczonym opakowaniu.
W przypadku, gdy paczka zostanie zwrócona, a Klient nie zgłosi zakończenia swojej kolekcji, Biuro Obsługi Klienta zawiesi kolekcje i poinformuje o tym Klienta.
 
6. Anulowanie dostawy kolekcji 
Klient, który zamówił prenumeratę kolekcji jest zobowiązany do zakupu minimum 12 comiesięcznych przesyłek. Może jednak przerwać kolekcję w dowolnym momencie bez uzasadnienia, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (droga pocztową, e-mailem lub telefonicznie) podając dane adresowe, numer klienta oraz informacje o kolekcji. Anulowanie kolekcji nastąpi w momencie rejestracji wniosku przez Dział Obsługi Klienta. Klient będzie zobowiązany do zapłaty za produkty już dostarczone przed datą zakończenia umowy, jeżeli pragnie je zatrzymać. Jeżeli nowa paczka zostanie dostarczona po anulowaniu umowy przez Klienta, są dwie możliwości: Klient może zatrzymać towar i za niego zapłacić lub zostawić go na poczcie, nie otwierając paczki, wpisując słowo „ODMAWIAM” albo odesłać paczkę na adres: Dział Obsługi Klienta- Direkt Collections, Swiss Mail Solutions (Austria) GmbH Industriestrasse 7 3130 Herzogenburg Austria.
W tym przypadku wszelkie koszty zwrotu przesyłki zostaną zwrócone: należy tylko skierować prosty wniosek do Obsługi Klienta, a zwrot nastąpi po otrzymaniu kwitu pocztowego i po rejestracji odesłanej przesyłki.
Należy zwrócić uwagę na fakt że czas zwrotu i rejestracja paczek może zająć dłuższą chwilę. Istnieje możliwość, że pomiędzy datą zwrotu lub odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta a momentem rejestracji tego zwrotu przez nasze Biuro Klient otrzyma przypomnienie o konieczności zapłaty. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta i informację, że paczka została uprzednio zwrócona.
 
7. Własność intelektualna i prawa pokrewne 
Strona internetowa The Diecast Club oraz wszystkie jej elementy, w tym m.in. różne treści (zdjęcia, teksty, prezentacje, nazwy, marki i rysunki modeli, itp.) oraz oprogramowanie są chronione przez prawo własności intelektualnej i prawa pokrewne, zastrzeżone dla posiadaczy tych praw.
W związku z tym, wszelkie wykorzystanie, powielanie, prezentowanie lub dystrybucja tych elementów w całości lub w części, są zabronione. Wyjątkiem stanowi reprodukcja bez modyfikacji lub zmian, i tylko dla użytku prywatnego i niekomercyjnego, zgodnie z artykułem L.122-5.2° francuskiego Kodeksu własności intelektualnej.
 
8. Dział Obsługi Klienta 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa kolekcji lub naszych produktów, jak również w celu złożenia zamówienia, prosimy o kontakt:
e-mail:  contact@diecast-club.com
Adres pocztowy: Direkt Collections, Swiss Mail Solutions (Austria) GmbH Industriestrasse 7 3130 Herzogenburg, Austria
Telefon: +431305047711, od poniedziałku do piątku, od 9 do 18 (opłata jak za połączenia międzynarodowe).
 
9. Gwarancja 
Direkt Collections zobowiązuje się dostarczać produkty zgodne z tymi, które są przedstawione na naszej stronie internetowej. Jednakże, mogą wystąpić drobne różnice (m.in. różnice w kolorze, kształcie i kolejności prezentacji).
Wydawca jest odpowiedzialny za zgodność produktów, które są prezentowane na stronie internetowej. W przypadku niezgodności zostanie oferowana Klientowi jedynie wymiana wadliwego produktu. Aby wymienić wadliwy produkt, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, aby otrzymać informacje dotyczące wymiany. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Wydawca zwróci koszt zakupu niezgodnego produktu.
Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad właściwego korzystania z produktów i jest wyłącznie odpowiedzialny za jakiekolwiek ewentualne szkody, pośrednio bądź bezpośrednio wynikłe z użycia produktów niezgodnie ze wskazówkami Wydawcy.
 
10. Odpowiedzialność 
Mimo wysiłków włożonych w opracowanie i aktualizację strony internetowej, mogą wystąpić pewne błędy, niedokładności lub pominięcia. Mogą również zdarzać się problemy podczas połączenia ze stroną internetową.
Direkt Collections nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody z tego wynikające.
Hiperłącza na stronie mogą przekierowywać do stron zewnętrznych. Direkt Collections nie ponosi odpowiedzialności za treści stron zewnętrznych, do których Klient może zostać przekierowany, a nad którymi nasz serwis nie ma kontroli.
 
11. Obowiązujące prawo i jurysdykcja 
Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem strony http://diecast-club.com podlegają prawu szwajcarskiemu.
Wszelkie spory rozstrzygane są przez Sąd w Genewie (Szwajcaria).
 
 
Direkt Collections SA
Dyrektor publikacji: Sarah Reckefuss
Spółka akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 CHF - RC Genewa CH-660-2035013-4
Bd de Saint-Georges 60-1205 Genewa – Szwajcaria
Strona na serwerze : PCT-Enterprises (USA)
Zdjęcia: Getty Image i DPPI
© Web designer & Architect Daniel Ferreira et PontoPR ©Dane osobowe
Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 roku o technologii informacyjnej i wolności, mają Państwo prawo wglądu, modyfikacji i usunięcia własnych danych osobowych, które są zbierane w wyniku naszej korespondencji, a które są niezbędne do obsługi Państwa zamówienia oraz do utrzymywania relacji handlowych.
Za naszym pośrednictwem, mogą Państwo otrzymywać informacje handlowe od naszych partnerów. Jeżeli nie życzy sobie Pan/Pani otrzymywać tego rodzaju informacji, wystarczy skontaktować się z nami listownie lub telefonicznie, podając swoje nazwisko, imię i adres. Ponadto, można poprosić o otrzymywanie kolejnych ofert z naszej firmy listownie, telefonicznie lub mailowo; jeżeli nie chce Pan/Pani ich otrzymywać, wystarczy wysłać list na adres Direkt Collections – Swiss Mail Solutions (Austria) GmbH Industriestrasse 7 3130 Herzogenburg, Austria, zadzwonić na numer +431305047711 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19 (opłata jak za połączenie międzynarodowe, w zależności od lokalizacji Klienta) lub wysłać e-maila na adres contact@diecast-club.com.
W wyniku złożenia zamówienia na stronie The Diecast Club, będzie Pan/Pani otrzymywać oferty pocztą elektroniczną od The Diecast Club. Można zrezygnować z ich otrzymywania modyfikując ustawienia konta lub klikając w odpowiedni link (rezygnacja z subskrypcji) znajdujący się w każdej ofercie e-mailowej przesyłanej po złożeniu zamówienia.
Jeżeli nie życzy sobie Pan/Pani otrzymywania ofert od naszych Partnerów, istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji poprzez modyfikację ustawień konta lub kliknięcie w odpowiedni link (rezygnacja z subskrypcji) znajdujący się w każdej ofercie e-mailowej przesyłanej po złożeniu zamówienia.

Zasady dotyczące plików cookies
Nasza strona korzysta z plików cookies. Plik cookie to informacja przechowywana na komputerze przez przeglądarkę w pliku tekstowym. Ta informacja może być przeglądana i modyfikowana. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszej strony i oferowanych usług. Pozwalają one odróżnić Państwa od innych użytkowników. Ponadto zawierają one informacje, które pozwalają nam usprawnić działania strony, aby zapewnić Państwu jak największy komfort przeglądania strony http://diecast-club.com.
Nigdy nie przechowujemy informacji takich jak hasła lub adresy w plikach cookies. Istnieje możliwość zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce jednak jeżeli pliki cookies zostaną wyłączone, to nie będzie można korzystać ze wszystkich usług naszej strony.
Pliki cookies, które używamy są "analityczne". Pozwalają nam rozpoznać osoby odwiedzające naszą stronę, określić ich liczbę i dowiedzieć się jak użytkownicy poruszają się po naszej stronie. To pomaga nam usprawnić sposób działania strony, na przykład w celu ułatwienia użytkownikom znalezienie tego, czego szukają.
Firmy, z którymi współpracujemy (dostawcy usług internetowych, firmy zaangażowane w e-mailing itp.) mogą również korzystać z plików cookies w celach marketingowych. Nasi dostawcy usług są starannie dobrani i nie pozwalamy im na gromadzenie danych osobowych oraz anonimowych informacji o kimkolwiek dla innej firmy niż naszej.
Wykorzystanie / usuwanie plików cookies.
Jeśli chcesz, możesz usunąć pliki cookies, poprzez wybranie i usunięcie ich z dysku twardego.
Aby to zrobić, wystarczy wykonać następujące czynności, w zależności od używanej przeglądarki:
 
Microsoft Internet Explorer 6
 Otwórz menu "Narzędzia"
Kliknij "Opcje internetowe"
W zakładce "Ogólne", kliknij przycisk "Usuń pliki cookie"
Potwierdź usunięcie, klikając "OK"
 
Microsoft Explorer 7
 Otwórz menu "Narzędzia"
Kliknij "Usuń historię przeglądania"
W "pliki cookie", kliknij przycisk "Usuń pliki cookie"
Potwierdź usunięcie klikając "Tak"
 
Microsoft Explorer 8
 Otwórz menu "Narzędzia"
Kliknij "Usuń historię przeglądania"
Zaznacz pole "pliki cookie" (pozostałe pola powinny być puste)
Kliknij przycisk "Usuń"
 
Firefox
 Otwórz menu "Narzędzia"
Kliknij "Usuń historię przeglądania"
Zaznacz pole "pliki cookie" (pozostałe pola powinny być puste)
Kliknij przycisk "Usuń teraz"
 
Safari
 Otwórz menu "Edycja"
Kliknij "Preferencje"
Wybierz zakładkę "Zabezpieczenia"
Kliknij przycisk "Pokaż pliki cookie"
Kliknij przycisk "Usuń wszystkie"
Kliknij przycisk "Zakończ"
 
Chrome
 Otwórz menu "Narzędzia"
Kliknij "Opcje"
Wybierz zakładkę "Opcje Zaawansowane"
Kliknij przycisk "Wyczyść dane przeglądarki"
Zaznacz pole "Usuń pliki cookie i inne dane strony" (pozostałe pola powinny być puste)
Kliknij przycisk "Wyczyść dane przeglądarki"
Kliknij przycisk "Zamknij"
 
 
Opcje zaawansowane
 
Microsoft Explorer 6, 7 i 8
 Otwórz menu "Narzędzia"
Kliknij "Opcje internetowe"
Wybierz zakładkę "Prywatność"
W "Ustawienia" przesuń menu rozwijane do góry, aby zablokować wszystkie pliki cookies lub do dołu, aby umożliwić używanie plików cookies
Kliknij "Ok"
 
Firefox
 Otwórz menu "Narzędzia
Kliknij "Opcje"
Wybierz zakładkę "Prywatność"
Z menu rozwijanego "Zasady przechowywania" wybierz "Użyj ustawień niestandardowych dla historii"
Ustaw swoje preferencje i wyjątki dla plików cookies
Kliknij "Ok"
 
Safari
 Otwórz menu "Edycja"
Kliknij "Preferencje"
Wybierz zakładkę "Zabezpieczenia"
Wybierz poziom akceptacji plików cookies spośród "Zawsze", "Nigdy"i "Tylko z oglądanych stron internetowych"